ประกาศเทศบาลตำบลปง เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาดไม่ต่ำกว่า6ตัน6ล้อปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า6,000ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า170กิโลวัตต์ จำนวน1คัน