ประกาศเทศบาลตำบลปง เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบขนาด6ตัน6ล้อจำนวน1คัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า6,000ซีซี จำนวน1คัน