ประกาศเทศบาลตำบลปง เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(ดีเซล)แบบธรรมดา ขนาด1ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า2,400ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า110กิโลวัตต์ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก