ประกาศเทศบาลตำบลปง เรื่องประกวดราคาซื้อรถโดยสาร จำนวนไม่น้อยกว่า20ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)