ประกาศเทศบาลตำบลปง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ส่วนกลางรถบรรทุก (ดีเซล)) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)