ประกาศเทศบาลตำบลปง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนุน ม.6 ตำบลปง เทศบาลตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)