ประกาศเทศบาลตำบลปง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ในหมู่บ้าน บ้านกองแล หมู่4 ตำบลปง อำเภแปง จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง