ประกาศเทศบาลตำบลปง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซื้อครุภัณฑ์ยานภาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า2,500ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า110กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน2ล้อแบบธรรมดา