ประกาศเทศบาลตำบลปง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รถโดยสาร จำนวนไม่น้อยกว่า20ที่นั่ง