ประกาศเทศบาลตำบลปง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครุภัณฑ์ยานภาหนะและขนส่ง รถบรรทุกโดยสาร จำนวนไม่น้อยกว่า20ที่นั่ง