ประกาศเทศบาลตำบลปง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างสวนนายธวัช เครือจักร ถึงบ้านนายหลง บุญศรี ถนนขุนยม ซอย10 บ้านดู่ ม.3 ต.ปง