ประกาศเทศบาลตำบลปง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล)แบบบรรทุกน้ำ ขนาดไม่ต่ำกว่า6ตัน6ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า6,000ซีซี