ประกาศเทศบาลตำบลปง เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.19-106 ซอยหนองหลง หมู่ที่ 3 บ้านดู่ ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา