pong.png
00-6-1.jpg
นายประสิทธิ์  บุญเป็ง
นายกเทศมนตรีตำบลปง 
tb_banner_45_1.png
ข่าวสารหน่วยงาน
กิจการสภา
เกี่ยวกับเบี้ยผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วย
11.png
21.png
3.1.png
2022-06-14_8-57-40-1.jpg

เทศบาลตำบลไทรม้า ได้เข้ามาศึกษาดูงานการบริหารจัดการด้านการเกษตร นวัตกรรม และเยี่ยมชมศูนย์เสริมสุข ม่วนใจ๋ เทศบาลตำบลปง

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลตำบลไทรม้า ได้เข้ามาศึกษาดูงานการบริหารจัดการด้านการเกษตร นวัตกรรม และเยี่ยมชมศูนย์เสริมสุข ม่วนใจ๋ เทศบาลตำบลปง

ระเบียบของหน่วยงาน
ระเบียบของส่วนกลาง
บริการประชาชน (E-service)
ประเมินหน่วยงาน
รับเรื่องร้องเรียน
หน่วยงานตรวจสอบภายใน