Previous Next

กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ในการจัดการขยะตามหลัก 3 ช และการจัดทำเบาะรองนั่งจากเศษผ้า

 วันที่ 5 มีนาคม 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปง ร่วมกับศูนย์การเรียนรู้ทอผ้าบ้านดู่และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปง ดำเนินโครงการฯ โดยมีกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ในการจัดการขยะตามหลัก 3 ช และการจัดทำเบาะรองนั่งจากเศษผ้า


พิมพ์   อีเมล

Related Articles