Previous Next

โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ ประจำปี 2653

ในวันที่ 11 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลปง ได้ดำเนินโครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ ประจำปี 2653  " เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี  รู้หน้าที่พลเมืองไทย"  ณ สนามที่ว่าการอำเภอปง


พิมพ์   อีเมล

Related Articles