Previous Next

โครงการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ ประจำปี 2563

ในวันที่ 9 มีนาคม 2563 งานป้องกะนและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปง ได้เข้าร่วมโครงการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ โรงพยาบาลปง 


พิมพ์   อีเมล

Related Articles