Previous Next

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพบุคลากร สำหรับผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลปง ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 24 - 28 เมษายน 2562 เทศบาลตำบลปง ได้จัดทำโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพบุคลากร  สำหรับผู้บริหาร  ข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลปง  ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดสุพรรณบุรี


พิมพ์   อีเมล

Related Articles