Previous Next

พิธีมอบรางวัลการจัดการขยะมูลฝอย โครงการจังหวัดพะเยาสะอาด จังหวัดสะอาด ประจำปี2562

วันที่ 17 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลปง ได้เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลการจัดการขยะมูลฝอย  โครงการจังหวัดพะเยาสะอาด  จังหวัดสะอาด   ประจำปี2562  ณ อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองดอกคำใต้  อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา


พิมพ์   อีเมล

Related Articles