Previous Next

แห่เทียนเข้าพรรษาและรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา2562

 ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 อำเภอปงร่วมกับ เทศบาลตำบลปง ได้จัดทำโครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562 ณ วัดนาปรัง ตำบลนาปรัง อำเภอปง จังหวัดพะเยา โดยมีการร่วมกันเดินรณรงค์ให้ประชาชนงดเหล้าในช่วงเข้าพรรษานี้ด้วย


พิมพ์   อีเมล

Related Articles