Previous Next

การประเมินโรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2561

วันที่ 17 มกราคม2562  โรงเรียนเทศบาลตำบลปง ดำเนินการสรุปผลการดำเนินงาน  เพื่อใช้ในการประเมินโรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2561


พิมพ์   อีเมล

Related Articles