Previous Next

โครงการเทศบาลตำบลปงสะอาด น่าอยู่ มุ่งสู่เมืองสิ่งแวดล้อม ในการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ร่วมรักษาความสะอาด

ในวันที่ 14  พฤศจิกายน  2561  ณ ชุมชนบ้านดอนชัย หมู่ 11 ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปง ร่วมกับกลุ่มอถล. บ้านดอนชัย ดำเนินการตามภายใต้วิสัยทัศน์พะเยา สะอาด น่าอยู่ โดยดำเนินโครงการเทศบาลตำบลปงสะอาด น่าอยู่ มุ่งสู่เมืองสิ่งแวดล้อม ในการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ร่วมรักษาความสะอาด โดยการกวาดถนนและเก็บขยะในบริเวณถนนในชุมชนและวัด


พิมพ์   อีเมล

Related Articles