Previous Next

โครงการฝึกอบรมผลิตยาหม่องสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

ในระหว่างวันที่ 16 - 17 กันยายน 2562  งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลปง ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมผลิตยาหม่องสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 


พิมพ์   อีเมล

Related Articles