Previous Next

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมทักษะอาชีพผู้สูงอายุ หลักสูตรการทำตุ๊กตาการบูร

วันที่ 13 มีนาคม 2562 งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลปง ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมส่งเสริมทักษะอาชีพผู้สูงอายุ หลักสูตรการทำตุ๊กตาการบูร  


พิมพ์   อีเมล

Related Articles