Previous Next

กิจกรรม ศพอส.สัญจรเยี่ยมเยี่ยนผู้สูงอายุ

ในระหว่างวันที่ 11 - 18 มีนาคม 2562  งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลปงได้จัดกิจกรรม ศพอส.สัญจรเยี่ยมเยี่ยนผู้สูงอายุ 


พิมพ์   อีเมล

Related Articles