Previous Next

โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และโครงการส่งเสริมการสร้างครอบครัวคุณภาพและอยู่ดีมีสุข หลักสูตรพัฒนาบทบาทสตรีในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เทศบาลตำบลปง ได้จัดกิจกรรมโครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และโครงการส่งเสริมการสร้างครอบครัวคุณภาพและอยู่ดีมีสุข  หลักสูตรพัฒนาบทบาทสตรีในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


พิมพ์   อีเมล

Related Articles