Previous Next

โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลปง

วันที่ 19 มกราคม 2562 เทศบาลตำบลปง ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา  ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลปง 


พิมพ์   อีเมล

Related Articles