Previous Next

โครงการปั่นจักรยาน เพื่อสุขภาวะบ้านบุญยืน อำเภอปง จังหวัดพะเยา

วันที่ 23 เมษายน 2562 เทศบาลตำบลปง ได้จัดกิจกรรมโครงการปั่นจักรยาน  เพื่อสุขภาวะบ้านบุญยืน  อำเภอปง จังหวัดพะเยา สนับสนุนโดย สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ


พิมพ์   อีเมล

Related Articles