Previous Next

วันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลปง เข้าร่วมกิจกรรม มุ่งมั่น  แก้ไข  ขจัดภัยยาเสพติด  วันต่อต้านยาเสพติดโลก  ประจำปี 2562  อำเภอปง  จังหวัดพะเยา


พิมพ์   อีเมล

Related Articles