Previous Next

กิจกรรมอบรมภูมิปัญญาการบริหารจัดการระบบน้ำไร้พลังงานสำหรับเกษตรกร

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลปง ได้จัดกิจกรรมอบรมภูมิปัญญาการบริหารจัดการระบบน้ำไร้พลังงานสำหรับเกษตรกร  


พิมพ์   อีเมล

Related Articles