Previous Next

เทศบาลตำบลไทรม้า ได้เข้ามาศึกษาดูงานการบริหารจัดการด้านการเกษตร นวัตกรรม และเยี่ยมชมศูนย์เสริมสุข ม่วนใจ๋ เทศบาลตำบลปง

ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลตำบลไทรม้า ได้เข้ามาศึกษาดูงานการบริหารจัดการด้านการเกษตร นวัตกรรม และเยี่ยมชมศูนย์เสริมสุข ม่วนใจ๋ เทศบาลตำบลปง


พิมพ์   อีเมล

Related Articles