Previous Next

กิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการเทศบาลตำบลปง

ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลปง ได้จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการเทศบาลตำบลปง จำนวนทั้ง10หมู่บ้าน ภายในเขตเทศบาลตำบลปง ภายในงานมีกิจกรรม การแสดง ฟ้อนเล็บ กิจกรรมพบพระ พบธรรม พบความสุข การแสดงรำวงสูงวัย กิจกรรมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับวิถีชีวิตประจำวัน และกิจกรรมสมุนไพรธรรมชาติบำบัด


พิมพ์   อีเมล

Related Articles