Previous Next

กิจกรรมฝึกอบรมค่ายสุขภาพแพทย์วิธีธรรม (หมอเขียว) รุ่นที่2

ในวันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลปงได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมค่ายสุขภาพแพทย์วิธีธรรม (หมอเขียว) รุ่นที่2 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทสบาลตำบลปง


พิมพ์   อีเมล

Related Articles