Previous Next

งานบวงสรวงเจ้าพ่อหนองเรือคำ สมโภช107ปี และของดีอำเภอปง ประจำปี2562

ในระหว่างวันที่ 9 - 15 มกราคม 2562 เทศบาลตำบลปง ได้เข้าร่าวมงานบวงสรวงเจ้าพ่อหนองเรือคำ  สมโภช107ปี และของดีอำเภอปง ประจำปี2562 ณ ที่ว่าการอำเภอปง


พิมพ์   อีเมล

Related Articles