ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปง เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายหาเสียงเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปงและนายกเทศมนตรีตำบลปง


พิมพ์   อีเมล

Related Articles