ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลปง


พิมพ์   อีเมล

Related Articles