ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลปงที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง


พิมพ์   อีเมล

Related Articles