ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลปง


พิมพ์   อีเมล

Related Articles