ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปง


พิมพ์   อีเมล

Related Articles