ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปง เขตเลือกตั้งที่ 1


พิมพ์   อีเมล

Related Articles