ประกาศเทศบาลตำลปง เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก(ดีเซล)สำนักปลัดเทศบาลตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)


พิมพ์   อีเมล

Related Articles