ประกาศเทศบาลตำบลปง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกายอุปกรณ์บริหาร แขน หน้าอก หัวไหล่ เข่า ดัดหลัง ลดหน้าท้อง สำหรับหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลปง จำนวน51 รายการ (รายจ่ายค้างจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2562) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding


พิมพ์   อีเมล

Related Articles