ยกเลิก ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ขนาดเล็กมีชั้นลอย(ชนิดตอกเสาเข็ม)

** ประกาศเทศบาลตำบลปง  เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเอนกประสงค์ขนาดเล็กมีชั้นลอย (ชนิดตอกเสาเข็ม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 

 

** (สำเนา) ประกาศเทศบาลตำบลปง เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ขนาดเล็กมีชั้นลอย (ชนิดตอกเสาเข็ม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)


พิมพ์   อีเมล

Related Articles