ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถยนต์ส่วนกลาง)จำนวน 1 คัน ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ฮิต: 77

หากท่านไม่สามารถเปิดดูทางโทรศัพท์มือถือได้ กรุณา>>กดที่ลิ้งค์นี้<<

พิมพ์

Related Articles