ข่าวประชาสัมพันธ์ ผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์การจ้างงาน เข้ารายงานตัวและทำสัญญาการจ้างงาน โครงการ"เทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการน้ำชุมชนเพื่อการยกระดับเศรษฐกิจ สังคม ภายใต้วิถีชีวิตปรกติใหม่(New normal)"ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ


พิมพ์   อีเมล

Related Articles