ประกาศเทศบาลตำบลปง เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

ประกาศเทศบาลตำบลปง
เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
 
ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลปง จ.พะเยา
หรือ โทรศัพท์ 054-497028 หรือ 089-8550218
 
 
 

พิมพ์   อีเมล

Related Articles