ประกาศเทศบาลตำบลปง เรื่อง กำหนดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา


พิมพ์   อีเมล

Related Articles