ประกาศเทศบาลตำบลปง เรื่อง การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษา โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด19 (Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) )

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลปง ฮิต: 41

หากท่านไม่สามารถเปิดดูทางโทรศัพท์มือถือได้ กรุณา>>กดที่ลิ้งค์นี้<<

พิมพ์

Related Articles