ข้อมูลด้านอุบัติภัย/อาชญากรรม

 

ลำดับ

 

สถิติอาชญากรรมประเภทต่าง ๆ และอุบัติภัยในเขตเทศบาลตำบลปง

 

ปี พ.ศ. 2556

  ( ราย )

ปี พ.ศ. 2557

  ( ราย )

1.

การจราจร

55

69

2.

การลักทรัพย์

8

7

3.

การพนัน   

5

7

4.

อาวุธปืน

1

3

5

พยายามฆ่า  

0

0

 

 (ข้อมูลจากสถานีตำรวจภูธรปง  ณ   เดือนมีนาคม   2557)


พิมพ์   อีเมล

Related Articles