ตราสัญลักษณ์

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

เทศบาลตำบลปง มีตราสัญลักษณ์ประจำเทศบาลเป็นรูปวัดพระธาตุดอยหยวก ปุยเมฆ พยานาค แม่น้ำ มีความหมายดังนี้

1. วัดพระธาตุดอยหยวก เป็นวัดที่มีความสำคัญของอำเภอปง เป็นวัดที่มีความงดงามทางด้านศิลปะที่มีเอกลักษณ์เฉพาะมีกลิ่นอายเสน่ห์ของความเป็นล้านนาและที่สำคัญเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถ้าท่านมีโอกาสได้เดินทางมาเยือนอำเภอปง จังหวัดพะเยา อย่าพลาดมาเที่ยวชมวัดพระธาตุดอยหยวกและมากราบสักการบูชาพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีอยู่ในแดนดินพะเยา

2. ปุยเมฆ แสดงถึงสภาพบรรยากาศของอำเภอปง ที่มีความเย็นชุ่มฉ่ำน่าอยู่ตลอดทั้งปี

3. พยานาค เป็นผู้ให้น้ำ เป็นสัญลักษณ์ของความยิ่งใหญ่ ความอุดมสมบูรณ์ และความมีวาสนา

4. แม่น้ำยม อำเภอปงต้นกำเนิดของแม่น้ำยม เกิดจากลำน้ำ 2 สาย คือ ลำน้ำควรและลำน้ำงิม ไหลมารวมกัน เป็นแม่น้ำสำคัญสายหนึ่งของภาคเหนือ

  

© 2021 Your Company. All Rights Reserved. Designed By PP